Dyslexie en sociaal emotionele problemen

Bij dyslexie is het ook belangrijk om naar de sociaal emotionele problemen te kijken. Mensen met dyslexie hebben vaak problemen met lezen, spelling en schrijven, maar ook het aanleren van de tafels, rekenen, klokkijken en topografie geeft vaak problemen. En eenmaal op het voortgezet onderwijs lopen ze tegen problemen met het plannen van de week en het huiswerk aan of is het samenvatten van grote lappen tekst een behoorlijke uitdaging.

Een aantal kinderen met dyslexie loopt vanaf groep 3 al tegen problemen aan, maar zo’n 80% weet het de eerste jaren te verbloemen met trucjes. Dat ze iets aan het verbloemen zijn weten ze zelf maar al te goed. Het continu moeten zoeken naar oplossingen om iets toch te kunnen of de frustratie van iets echt niet kunnen zorgen voor sociaal emotionele problemen.

Hoe uiten deze problemen zich?

Deze problemen uiten zich vaak in hoofdpijn, buikpijn, keelpijn en misselijkheid. Ook uit het zich in gedragsproblemen. Teruggetrokken zijn, aanpassen, onderpresteren (want we willen echt niet opvallen), de clown uithangen of woede uitbarstingen zijn hier een aantal voorbeelden van.

Hoofpijn, buikpijn, keelpijn en misselijkheid

Hoofdpijn, buikpijn, keelpijn en misselijkheid zijn een gevolg van spanningen. Dit komt voort uit het continu gevraagd worden dingen te doen waar ze niet goed in zijn. Daarnaast hebben veel dyslecten hoogsensitiviteit als kenmerk. Hun gevoeligheid zorgt dan voor overprikkeling. Ze zijn dan namelijk wel heel goed in aanvoelen van sfeer, weten hoe anderen in hun vel zitten, het zien van alle details en dus ook wat alle klasgenoten doen. De spanningen en overprikkeling uiten zich dan in hoofdpijn, buikpijn, keelpijn en misselijkheid die ze ook echt voelen! Ze komen alleen niet van ziek zijn door bacteriën en virussen.

Gedrag

Sociaal emotionele problemen uiten zich ook in gedrag. De meesten hebben heel goed in de gaten dat ze anders zijn, maar willen dit absoluut niet laten zien. Ze schamen zich ervoor en deze schaamte voelen zeker de hoogsensitieven heel intens. Gevolg ze gaan zich terugtrekken, aanpassen of onderpresteren. Op deze manier krijgen ze minder aandacht en lopen ze minder het risico dat anderen erachter komen dat sommige dingen echt wel moeilijk zijn. Doordat de meeste dyslecten bovengemiddeld slim zijn komen ze hier vaak lang mee weg.

Anderen gaan de clown uithangen in de klas. Omdat ze vaak bang zijn dat ze niet leuk gevonden worden vanwege hun leerproblemen, gaan ze doen waar ze van nature goed in zijn, mensen aan het lachen maken, in de hoop dat ze dan wel leuk gevonden worden.

Maar door alle frustraties en het continu op hun tenen lopen doordat ze steeds dingen moeten doen op een manier die niet bij hun past, kunnen ze zomaar ineens overlopen van emotie. Dit uit zich dan in een woede uitbarsting. Een simpele begroeting kan hier dan al voldoende aanleiding voor zijn. Een heel logisch gevolg wat meestal niet echt gewaardeerd wordt door hun medemens. Het mag er niet zijn, dus krijgen ze boze woorden terug of wordt ze vertelt dat ze niet zo raar moeten doen.

Onderpresteren

Vooral het onderpresteren is iets waar ze veel last van kunnen hebben. Onderprikkeling op leergebied zorgt ook voor fysieke ongemakken. Ze gaan zelf vaak in onderpresteren hangen om niet op te vallen. Ze kunnen dit ook makkelijk doen omdat veel leerkrachten nog met het idee rondlopen dat deze kinderen niet leerbaar zijn of bang zijn om deze kinderen te overvragen omdat ze al vaak met fysieke klachten rondlopen. Niet in de gaten hebbende dat deze klachten juist voortkomen uit de onderprikkeling. Als de deze kinderen uitdagen op gebieden waar ze wel goed in zijn, zullen ook de gebieden waar ze niet goed in zijn verbeteren en de fysieke klachten stoppen.

Hoor jij vaak terug dat het saai is op school en dat ze het nut niet inzien van naar school gaan, waardoor ze geen zin hebben in school? Ga dan zeker op onderzoek uit op het gebied van onderpresteren! Meer informatie over onderpresteren kun je vinden van pagina 17 van mijn gratis te downloaden e-book op www.mnm-coaching.nl/download-e-book.

Hulp

Voor kinderen en jongeren met dyslexie is het erg belangrijk om hulp te krijgen op het sociaal emotionele stuk. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onderpresteren zijn rechtstreekse gevolgen van dyslexie. Gevolgen die niet noodzakelijk zijn als de kinderen ondersteund worden in de acceptatie, geleerd wordt waar ze wel goed in zijn en daarnaast hulp krijgen op het gebied van hun manier van leren. Door acceptatie en succeservaringen zullen ze zelf ook weer meer de uitdaging aan willen en kunnen gaan en uit onderpresteren komen. De fysieke klachten zullen steeds minder worden.

Dyslexiecoach Twente

Dyslexiecoach Twente kan jullie daarbij helpen. Voor slechts € 95,00 euro kunnen jullie 3 coaching sessies van 1 uur bijwonen. Deze coaching sessies zijn gericht op acceptatie, hoe je met de dyslexie om kunt gaan en wat de positieve kenmerken en talenten zijn dankzij de dyslexie.

Wil je naast de sociaal emotionele problemen ook o.a. de lees, spelling, schrijf en rekenproblemen aanpakken. Schrijf je dan in voor de Kernvisie methode. Een methode waarbij je technieken krijgt aangeboden waardoor jij kunt leren op een manier die echt bij jouw of jullie kind past.

Op naar minder fysieke klachten en einde gedragsproblemen en naar meer acceptatie en zelfvertrouwen!

Tot snel

Lieve groet,
Manon.